Lluís Cusí Romero
@CusiRomero
Secretari per la Transició Ecològica de JSC Sant Vicenç dels Horts

L’emergència climàtica crema com una foguera de Sant Joan. En els últims mesos hem pogut veure com a Austràlia s’han cremat més de quatre milions d’hectàrees, com la capa de l’Àrtic és cada vegada més fina, els fenòmens climàtics extrems són més freqüents, i com la COP25 de Madrid va resultar un fracàs.

Tota aquesta destrucció de la naturalesa, la pèrdua de biodiversitat que estem vivint ha provocat l’augment “notable” del risc d’aparició de malalties infeccioses transmissibles a l’ésser humà, com per exemple la COVID-19.

El canvi climàtic impacta directament en la salut de les persones i amplifica les principals amenaces que afecten la biodiversitat, afavorint l’expansió de virus o bacteris. Així ho ha demostrat la comunitat científica que ens alerta que les zones amb majors índexs de contaminació atmosfèrica també tenen un índex de mortalitat major en cas d’infecció per coronavirus.

Ens trobem en un moment clau per l’esser humà on les mesures adoptades per a frenar la corba de contagis del COVID-19 estan provocant canvis molt ràpids i profunds en la societat, en l’economia i en el medi ambient. Per això és important analitzar i aprendre tots junts i juntes d’aquests canvis, per tal de poder dibuixar el nostre futur comú després d’aquesta emergència.

En aquest sentit el “green deal” ha de jugar un paper fonamental en la reconstrucció d’Europa, i un dels seus pilars ha de ser la transició energètica. De fet, les renovables poden convertir-se en la major forta de generació d’energia i d’ocupació per a 2030. A aquest canvi contribueix que el cost d’aquesta tecnologia disminueix amb les economies d’escala, els avanços tecnològics i la millora del finançament.

A casa nostra una de les millors maneres d’ajudar a la recuperació econòmica del Baix és incentivar radicalment l’autoconsum solar, especialment el residencial, ja que a l’hora que generem electricitat verda estem generant una gran quantitat d’ocupació (com a dada a tenir en compte, l’energia solar genera inclús més llocs de treball que el gas, el carbó i el petroli), i les famílies redueixen els seus costos de subministraments bàsics. Un exemple a seguir és el govern australià, que està estimulant l’energia fotovoltaica davant l’amenaça de Covid-19

A finals de març del 2020 el Baix Llobregat se situava en la segona comarca de tota Catalunya amb més instal·lacions d’autoconsum solar amb un total de 381 instal·lacions i els municipis de Vallirana i Castelldefels (governats pel Partit Socialista) ocupen el top 5 de municipis amb més instal·lacions d’autoconsum de Catalunya.
Si volem seguir sent capdavanters en la transició energètica i un motor de generació d’ocupació, és important ser valents i fer una passa més: tot millorant les bonificacions existents, o introduir-ne en el cas de no tenir-ne, però sobretot adaptant la normativa local a la nova realitat en què vivim i al nou marc estatal i autonòmic per tal de simplificar tràmits.

La millor brúixola que tenim actualment per fer-ho realitat és “l’Ordenança Solar per la promoció de l’autoconsum solar” redactada per ICAEN conjuntament amb la taula de l’impuls a l’autoconsum. Si ho combinem amb les modificacions que proposades per l’Asociación Nacional de Autoconsumidores, esdevenen el millor marc normatiu a escala municipal a nivell estat. A més a més aquest canvi normatiu ha d’anar acompanyada d’una estratègia de comunicació i formació a la ciutadania, preferiblement amb ajut d’entitats del sector, per tal de poder dotar al veïnat dels coneixements bàsics perquè ell pugui valorar i triar quina és la millor oferta per el seu habitatge o indústria.

Com a societat si volem sobreviure com espècie hem de deixar enrere la mentalitat de beneficis a curt termini enfront del benestar i la salut del planeta i els seus ciutadans a llarg termini. Aquesta transició serà lenta, però amb l’esforç de totes i tots podrem fer-ho possible

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here